Sunday, December 4, 2016

su–su:“Tớ tin vào hạnh phúc có thật, nhưng không dành cho...su–su:

“Tớ tin vào hạnh phúc có thật, nhưng không dành cho người như tớ…”


via su–su:“Tớ tin vào hạnh phúc có thật, nhưng không dành cho...

No comments:

Post a Comment